Home / Přednáška hasičského záchranného sboru 30

Na závěr školního roku proběhla i tato zajímavá přednáška